Nasihat Untuk Pembaca

"Jangan membaca blog ini untuk menafikan, mengelirukan atau mempercayai dan menerima bulat, atau mencari buah perbualan dan perbincangan, tetapi bacalah untuk menimbang dan menilai"
(Deliver, be fair, be clean and be transparent and the rakyat will vote for you)

Rabu, 27 Oktober 2010

Kerajaan Pahang Rugi RM39.7 Juta ?

Kerajaan Pahang Rugi RM39.7juta ? Sebenarnya atas kertas belum rugi lagi tapi itulah jumlah kerugian yang mungkin terpaksa ditanggung oleh Kerajaan Negeri jika kerajaan negeri gagal mengutip pinjaman yang diberikan kepada ASPA pada tahun 1999 berjumlah RM20juta dan tahun 2003 berjumlah RM22Juta . Jumlah RM39.7juta adalah tunggakan anuiti yang belum dibayar oleh ASPA kepada kerajaan negeri dan kerajaan negeri tidak boleh berbuat apa-apa untuk menuntut hutang tersebut . Sepatutnya ASPA sudah selesai mebayar pinjaman RM22juta ini pada tahun 2003 dan pinjaman RM20juta pada tahun 2006.

Kenapa kerajaan negeri tidak boleh berbuat apa-apa untuk menuntu hutang tersebut ? Menurut Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2009 bagi negeri Pahang , kerajaan negeri tidak boleh berbuat apa-apa untuk menuntut hutang tersebut disebabkan oleh perjanjian pinjaman antara ASPA dan Kerajaan Negeri pahang seperti berikut :

1. Laporan Ketua Audit Negara Bagi Pinjaman RM22juta :

Letter Of Assignment (LOA) Tidak Disediakan
 Fasal 4, Syarat Khas Perjanjian Pinjaman antara Kerajaan Negeri dengan ASPA berjumlah RM22 juta menetapkan bahawa ASPA hendaklah mengeluarkan LOA selepas tarikh berkuat kuasa pinjaman. ASPA mengaku janji akan menyerahkan hasil pelaburan dan harta-harta seperti yang ditetapkan dalam Fasal 4.03 di dalam perjanjian sekiranya ia gagal membayar sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri. Selain itu, Fasal 4.04 pula menghendaki ASPA mengaku janji akan membuat perjanjian dengan MCB bagi maksud menyerahkan hasil pelaburan dan aset kepada Kerajaan Negeri seperti yang dinyatakan dalam fasal perjanjian tersebut sekiranya ASPA gagal membayar sepenuhnya pinjaman. Semakan Audit mendapati LOA dan Perjanjian dengan MCB tidak dilaksanakan oleh ASPA sebagaimana yang ditetapkan. Ketiadaan dokumen tersebut akan menyebabkan Kerajaan Negeri tidak berhak mendapat hak milik ke atas pelaburan dan aset yang dicagarkan seperti yang telah ditetapkan.

2. Laporan Ketua Audit Negara Bagi Pinjaman RM20juta :

Syarat Khas Perjanjian Yang Tidak Munasabah
Fasal 5.01 di dalam Syarat-syarat Khas Perjanjian Pinjaman antara Kerajaan Negeri dengan ASPA bagi pinjaman yang berjumlah RM20 juta menetapkan bahawa sekiranya ASPA gagal membayar balik pinjaman atau faedah maka Kerajaan Negeri boleh membuat potongan ke atas geran tahunan yang diberikan. Bagaimanapun, temu bual yang dijalankan dengan Penolong Pegawai Kewangan ASPA mengesahkan bahawa tiada sebarang geran tahunan diterima oleh ASPA. Keadaan ini bertentangan dengan Fasal 5.01 yang menetapkan pemotongan geran tahunan terhadap sebarang kegagalan bayaran balik pinjaman atau faedah oleh ASPA.
 
 Pihak parlimen81 mengesa agar pihak kerajaan negeri Pahang segera bertindak untuk mengutip balik hutang tertunggak tersebut dari ASPA bagi menjamin aliran kewangan kerajaan negeri Pahang kukuh kembali dan menjamin kepercayaan rakyat kepada kerajaan negeri. Rakyat negeri Pahang membayar cukai setiap tahun dan sebagai rakyat kami ingin kerajaan pastikan setiap hasil cukai tersebut digunakankan secara berhemah oleh kerajaan negeri dan rakyat mendapat kembali keuntungan secara optimum.

Tiada ulasan: