Nasihat Untuk Pembaca

"Jangan membaca blog ini untuk menafikan, mengelirukan atau mempercayai dan menerima bulat, atau mencari buah perbualan dan perbincangan, tetapi bacalah untuk menimbang dan menilai"
(Deliver, be fair, be clean and be transparent and the rakyat will vote for you)

Selasa, 18 Oktober 2011

Peneroka dan Kakitangan Felda Perlu Pertahankan Hak Mereka dalam KPF

Salam semua warga Jerantut .

Kali ini nak ulas sikit pasal KPF dan isu perlantikan ISA Samad sebagai Pengerusi KPF. Saya tak tahu butir-butir detail apa sebenarnya permasalahan dalam isu perlantikan ISA Samad sebagai pengerusi Felda yang heboh diperkatakan oleh pihak pembangkang tapi secara general yang saya faham ialah depa ulas isu ini ialah kenapa ISA Samad boleh dilantik sebagai pengerusi KPF . Memandangkan di Jerantut ini ramai peneroka dan kaitangan Felda maka disini saya petik sedikit undang-undang kecil KPF untuk tatapan warga Felda di Jerantut . ( UKK KPF )

Bahagian 4
Undang-undang Kecil
 
KEANGGOTAAN
1.
Anggota-anggota  Koperasi  ini  terdiri daripada  sekelian   mereka   yang turut sama dalam permohonan untuk  mendaftarkan Koperasi ini dan  mereka yang diterima menjadi anggota selepas pendaftaran mengikut Peraturan dan  Undang-undang kecil ini dari semasa ke semasa.
 
   
   
2.
(1) Keanggotaan Koperasi ini terbuka kepada entiti-entiti berikut:-
 
 
a.
Peneroka-peneroka Felda, isteri dan anak-anak mereka yang warganegara Malaysia dan berusia tidak kurang daripada lapan belas tahun dan berkelakuan baik.
b.
Koperasi-koperasi peneroka Felda.
c.
Kakitangan-kakitangan Felda yang sedang bertugas, isteri dan anak-anak mereka yang warganegara Malaysia dan berusia tidak kurang daripada lapan belas tahun dan berkelakuan baik.
d.
Kakitangan-kakitangan Felda yang sudah bersara yang warganegara Malaysia dan sudah menjadi anggota Koperasi sebelum bersara.
e.
Koperasi-koperasi kakitangan Felda.Bahagian 5

Undang-undang Kecil

ORGANISASI DAN PENGURUSAN KOPERASI11.
a.
(1) Pengelolaan hal-ehwal  Koperasi  ini   menurut perenggan 42(a) Akta, hendaklah  terserah  kepada  satu Lembaga yang mengandungi dua belas orang yang  terdiri  daripada   perwakilan-perwakilan yang dipilih oleh mesyuarat agung perwakilan menurut perenggan (d) fasal (1) Undang-undang kecil 32 dan Undang-undang kecil 36
  
b.
(2) Pengerusi, Setiausaha dan Bendahari Koperasi hendaklah terdiri daripada anggota-anggota yang dicalon oleh Felda.12.
(1) Seseorang perwakilan tidak layak untuk dipilih menjadi anggota Lembaga, menurut seksyen 43 Akta, jika dia:
 
 
a.
Telah disabitkan  atas  suatu  kesalahan  di  bawah  Akta; atau
b.
Telah dipecat sebagai pekerja sesuatu koperasi berdaftar; atau
c.
Telah dilantik sebagai anggota Jawatankuasa Audit Dalaman  bagi Koperasi ini; atau
d.
Ada kepentingan diri dalam mana-mana aktiviti yang diusahakan oleh Koperasi ini; atau
e.
Selepas dua tahun Koperasi didaftarkan , belum genap tempoh dua tahun  menjadi anggota Koperasi ini.


Kalau saya taksirkan UKK diatas itu (betulkan saya jika saya salah taksir) :
1. kuasa melantik Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari KPF ialah ditangan FELDA dan tidak semestinya dari kalangan Anggota Lembaga Koperasi yang dilantik oleh Mesyuarat Agong Perwakilan tapi mestilah dari kalangan anggota KPF .

2. Pengerusi mestilahlah dari kalangan peneroka dan ahli keluarganya , kakitangan felda dan ahli keluarganya  serta wakil yang dilantik oleh koperasi yang mengangotai KPF.

Jadi taksiran saya mudah jika ISA Samad termasuk dalam mana-mana kategori seperti diatas maka beliau sememangnya layak dan pihak pembangkang hanya membuang masa mempertikaikan perlantikan beliau dan peneroka perlulah mempertahankan tindakan KPF melantik ISA Samad sebagi pengerusi mereka dan

jika beliau tidak termasuk dalam kategori tersebut maka semua anggota KPF dari kalangan peneroka felda dan kakitangan felda di Jerantut ini perlulah mempertahankan hak mereka sebagai anggota KPF dari campurtangan orang luar KPF.

Tiada ulasan: