Nasihat Untuk Pembaca

"Jangan membaca blog ini untuk menafikan, mengelirukan atau mempercayai dan menerima bulat, atau mencari buah perbualan dan perbincangan, tetapi bacalah untuk menimbang dan menilai"
(Deliver, be fair, be clean and be transparent and the rakyat will vote for you)

Rabu, 11 Ogos 2010

PERTANYAAN-PERTANYAAN OLEH AHLI PARLIMEN JERANTUT SEPANJANG TAHUN 2010 HINGGA JULAI 2010 BAGI JAWAB LISAN DI DEWAN RAKYAT

18 Mac 2010
67. PR-1231-L36999
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah benar pendapatan Petronas berkurangan sebanyak RM58 bilion. Kalau benar, apakah kesan terhadap perbelanjaan kewangan Kerajaan.

23 Mac 2010
7. PR-1231-L36994
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah jaminan terhadap keselamatan dan keamanan di dalam negara dengan begitu ramai buruh asing yang bertugas di negara kita.


24 Mac 2010
53. PR-1231-L36996
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan adakah perlu diadakan KPI terhadap CEO GLC di negara kita memandangkan prestasi mereka tidak begitu menyerlah.

1 Apr 2010 (Perbahasan)
5. PR-1231-L37001
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan adakah satu kajian perlu di buat untuk memastikan jalanjalan yang di bina di luar bandar tidak terputus waktu musim tengkujuh oleh banjir kilat.

7 Apr 2010
56. PR-1231-L36998
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah perlu satu pasukan pemantau ditubuhkan oleh pihak ICU untuk memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh pejabat daerah.


13 Apr 2010 (Perbahasan)
3. PR-1231-L36997
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [Jerantut ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan bilakah bermulanya khidmat kapal terbang yang baru dibeli oleh MAS. Adakah pembelian itu mengikut jadual asal.

14 Apr 2010
65. PR-1231-L36995
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah pendapatan di antara pihak polis dan tentera setanding atau adanya perbezaan.

9 Jun 2010 (Perbahasan)
7. PR-1232-L38846
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan sebanyak manakah peruntukan oleh Kerajaan untuk mempertingkatkan kemahiran dan disiplin belia dan beliawanis di seluruh negara bagi tahun 2010.

24 Jun 2010
11. PR-1232-L38839
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah kesan kepada kewujudan PLKN kepada generasi muda pada hari ini. Sejauh manakah kesedaran yang didapati oleh generasi muda untuk bakal menjadi seorang dewasa yang berguna kepada masyarakat.

8 Julai 2010
45. PR-1232-L38850
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah cara-cara yang lain oleh pihak SPR untuk mengurangkan pilihan raya kecil bila berlakunya kekosongan. Ini disebabkan telah banyak wang rakyat yang telah dibazirkan melalui pilihan raya kecil ini.

13 Julai 2010 (Perbahasan)
9. PR-1232-L38857
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan apakah perancangan yang telah disediakan untuk mengisi kekosongan Bangunan LCCT yang lama bila LCCT yang baru siap untuk digunakan.

Tiada ulasan: