Nasihat Untuk Pembaca

"Jangan membaca blog ini untuk menafikan, mengelirukan atau mempercayai dan menerima bulat, atau mencari buah perbualan dan perbincangan, tetapi bacalah untuk menimbang dan menilai"
(Deliver, be fair, be clean and be transparent and the rakyat will vote for you)

Sabtu, 11 Oktober 2008

PERTANYAAN-PERTANYAAN OLEH AHLI PARLIMEN JERANTUT SEPANJANG TAHUN 2008 BAGI JAWAB LISAN DI DEWAN RAKYAT


1 Julai 2008 (Perbahasan)
11. PR-1212-L13736
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan apakah cara-cara untuk mendedahkan anak-anak muda pada hari ini, cara hidup dan tradisi yang telah kita amalkan selama ini dengan adanya harmoni di kalangan masyarakat kita yang berbilang kaum.

3 Julai 2008
85. PR-1212-L13734
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah cadangan untuk memperkukuhkan perpaduan di kalangan kaum-kaum di negara ini dan kefahaman mereka kepada budaya dan tradisi masing-masing.

7 Julai 2008
66. PR-1212-L13733
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah cara-cara yang boleh mempercepatkan sistem pentadbiran Kerajaan dalam meluluskan dan melaksanakan projek terutamanya di kawasan luar bandar.

8 Julai 2008
42.PR-1212-L13735
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perlu perkara-perkara sensitif yang dianggap oleh masyarakat berbilang kaum tidak dibenarkan dibangkit dan dibincangkan di dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara.