Nasihat Untuk Pembaca

"Jangan membaca blog ini untuk menafikan, mengelirukan atau mempercayai dan menerima bulat, atau mencari buah perbualan dan perbincangan, tetapi bacalah untuk menimbang dan menilai"
(Deliver, be fair, be clean and be transparent and the rakyat will vote for you)

Jumaat, 11 Disember 2009

PERTANYAAN-PERTANYAAN OLEH AHLI PARLIMEN JERANTUT SEPANJANG TAHUN 2009 BAGI JAWAB LISAN DI DEWAN RAKYAT18 Febuari  2009
43. PR-1221-L16639
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah cara mengikuti perkembangan projek-projek yang telah dimajukan kepada EPU, yang dapat diluluskan dengan secepat mungkin. Nama baik EPU amat terjejas pada hari ini.

23 Febuari 2009
26. PR-1221-L16636
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ]minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh mana Dewan Konvensyen di Putrajaya dapat mengadakan aktiviti-aktiviti tertentu memandangkan ianya kurang di guna pakai.


24 Febuari 2009
24. PR-1221-L16642
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bolehkah diadakan sesi soal jawab dengan YAB Perdana Menteri dalam masa satu jam di Dewan Rakyat satu bulan sekali. Sesi itu kemudian disiarkan secara langsung di seluruh negara.

3 Mac 2009
13. PR-1221-L16634
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan sejauh mana persediaan untuk melaksanakan Jalan Kampung Tuit ke Kampung Mat Daling dalam Rancangan Malaysia Ke-9.

11 Mac 2009 (Perbahasan)
5. PR-1221-L16631
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan apakah cara-cara untuk mengawal keadaan jenayah yang semakin menjadi-jadi di negara kita.

12 Mac 2009
67. PR-1221-L16632
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan apakah perhimpunan PBB mesti di adakan di New York mengapa tidak dicadangkan ke negara yang berkecuali umpama di Switzerland.

18 Mac 2009
43. PR-1221-L16645
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PERPADUAN, KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN WARISAN menyatakan apakah peranan Kementerian untuk memberi fahaman kepada generasi muda sejarah Kesultanan Melayu di negara ini dan juga adat resam dan budaya Melayu ini terus kekal unggul di negara
kita.

15 Jun 2009 (Perbahasan)
5. PR-022-L18426
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah benar Pakej Rangsangan Ekonomi yang dikemukakan oleh Kerajaan baru-baru ini akan pergi kepada sasaran yang tepat iaitu untuk membantu rakyat,terutama rakyat di kawasan luar bandar.

17 Jun 2009
119. PR-022-L18427
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perlu kakitangan Kerajaan diletakkan di bawah satu Kementerian dan seorang Menteri yang bertanggungjawab mengikuti prestasi kerja-kerja mereka daripada satu masa ke satu masa. Adakah perlu 'key performance index' itu wujud
bagi mereka.

22 Jun 2009
67. PR-022-L18428
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah perlu Menteri Besar dan Ahli-ahli Exco juga di aksess bagi setiap enam bulan dalam segi prestasinya atau mengikut 'key performance index' (KPI).

24 Jun 2009
90. PR-022-L18429
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan apakah cara-cara untuk meningkatkan lagi kegiatan mempromosi Malaysia di luar negara dan tarikan terhadap pelancong untuk datang ke negara kita. 25 Jun 2009

25 Jun 2009 (Tidak Hadir)
5. PR-022-L18430
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah cara-cara untuk mengembalikan zaman kegemilangan Askar Melayu Di Raja,memandangkan begitu banyak jasa mereka kepada negara.

29 Jun 2009 (Perbahasan)
7. PR-022-L18431
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah perlu kita merombak balik peranan GLC ini, ada di kalangannya yang rugi dan membebankan wang ringgit Kerajaan. Ada di antara CEO daripada GLC ini tidak langsung mengendahkan surat-surat daripada Menteri-menteri kita.

22 Oktober 2009 (Perbahasan)
3. PR-1223-L33066
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan apakah rasionalnya kita memiliki kapal selam ini dan adakah kapal selam yang kita peroleh ini sama taraf dengan apa yang dimiliki oleh negara jiran kita di Singapura.
28 Oktober 2009 (Perbahasan)
3. PR-1223-L33064
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah kejayaan ekonomi orang-orang Melayu pada ketika ini, sejak Dasar Ekonomi Baru dihapuskan.
29 Oktober 2009
35. PR-1223-L33068
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perlu kita mengadakan zoning untuk perlancongan dalam segi aktivitinya untuk mengelak percanggahan dengan undang-undang Islam di negara kita.

2 November 2009
35. PR-1223-L33063
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rasional di sebalik tidak menamakan Agama dan Bangsa di dalam pengisian borang-borang rasmi.3 Nov 2009


3 November 2009
32. PR-1223-L33062
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan kedudukan kewangan Rizab negara pada hari ini. Apakah perancangan Kerajaan untuk meningkatkan usaha memperkukuhkan kewangan kita.

4 November 2009
23. PR-1223-L33056
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan adakah Kementerian bercadang untuk menghapuskan Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan Cina atau Tamil dengan hanya satu sekolah sahaja iaitu Sekolah
Kebangsaan, berkonsepkan 1Malaysia.
5 November 2009
17. PR-1223-L33065
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah perlu kita mengkaji semula peranan Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Mengapa tidak diadakan 'Intelligent Unit' di setiap Kementerian untuk melaksanakan tanggungjawab yang sama.

9 November 2009
23. PR-1223-L33059
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perancangan untuk belia-belia di dalam kawasan FELDA untuk menghindarkan mereka daripada terjerumus di dalam dunia dadah.

8 December 2009
32. PR-1223-L33055
Dato' Seri Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar [ Jerantut ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN adakah pihak Kementerian bercadang mengadakan satu Dewan Konvensyen untuk kegunaan semua jenis pertunjukan sama ada daripada luar atau dalam negara.

Tiada ulasan: